Na een hartinfarct, is het essentieel om zo snel mogelijk met het roken te stoppen. Nicotinepleisters en andere vervangmiddelen zijn een wezenlijke, steeds aangewezen hulp zelfs met een sterke dosis.

Tabak is een regelrechte ramp voor het hart, men kan het nooit genoeg zeggen. Maar het is nog gevaarlijker bij een persoon die al door een hartinfarct getroffen werd want hij staat bloot aan een nieuwe aanval. Men moet immers weten dat elke sigaret een samentrekking van de kransslagaders met zich mee brengt en dit is een kramp die een infarct kan veroorzaken. Men moet dus zo snel mogelijk ophouden met roken wanneer men zojuist een dergelijk infarct heeft gehad. Daarbij kan men zich ook afvragen naar het nut en de gevaren van die pleisters en andere nicotinevervangers bij de brozere patiënten. De vraag blijft: zijn deze producten niet even gevaarlijk als de sigaret zelf. Het antwoord is duidelijk NEEN: ze zijn ongevaarlijk voor zover ze bijdragen tot het ontwennen van een tabaksgewoonte die zelf een groter gevaar inhoudt.

Niet bang zijn voor eventuele misstapjes


Voor eventuele misstapjes moet u niet bang zijn. Als u al eens een sigaretje neemt dit is nog geen drama voor zover u uw ontwenningsprogramma van tabak volhoudt. Wat echt noodzakelijk is: Nooit ophouden met ophouden te roken. Het is een beetje zoals een lange afstandswedstrijd. Een val of een steek in de zij betekent niet dat u gediskwalificeerd wordt.

Tot slot. Het is absoluut essentieel gevolgd te worden door een tabaksspecialist of door uw huisarts voor de aanpassingen van uw nicotinevervangers. Zij zullen u raad geven. Hun hulp is onmisbaar om vol te houden en de eerste drie maanden te doorstaan.

Bronnen: - Nicotine et cœur : vive les substituts !
Bronnen: : Dr Philippe Presles www.esante.fr
Guide pratique « J’arrête de fumer », INPES ; www.tabac-info.net.
De lipotomie AQP: tot 8 centimeter definitief verminderd in een enkele behandeling !

 

We hebben er zal in ons winternummer over gesproken: de lipotomie AQP maakt deel uit van de spitstechnieken die op dit ogenblik gebruikt worden tegen de moeilijk te behandelen cellulitis. Ze corrigeert perfect het silhouet zoals de vetkussentjes op de heupen, knieën, dijen, buitenzijde van de dijen (rijbroek) of de buik. Op definitieve wijze.

Waarom definitief ?

De vetcellen van de probleemzones worden langzaam doordrongen met een hypotonisch fysiologisch serum. Deze doordringen de aquaporinen (of AQP) die de eiwitmembranen vormen van de biologische membraanporiën van de vetcellen. Resultaat: ze vullen zich met vloeistof en… barsten! De resten worden dan op normale weg via de bloedsomloop verwijderd.

De specialisten van European Clinics nemen de maten voor de lipotomie en tijdens de daaropvolgende controles (na 2 weken en na 2 maand). De resultaten overtreffen de verwachtingen! De vermindering beginnen bij 2 centimeter en gaan tot 8 centimeter hetzij bijna twee kledingsmaten.

Men noteert in bijna alle gevallen een verbetering van de huidkwaliteit en de verdwijning van de "sinaasappelhuid". Het is nog te vroeg om zich uit te spreken over het blijvende karakter van deze verbetering., De sinaasappelhuid is sterk verbonden aan een veelheid van factoren die dit verschijnsel gunstig beïnvloeden zoals het roken, geen sport beoefenen, een overgewicht vertonen, te gekruid eten enz.

Afspraak in ons volgend nummer met betrekking tot de resultaten van de eerste wetenschappelijke studies over dit onderwerp.     

Hoofdartikel

De actualiteit geeft geen aanleiding tot glimlachen. Nochtans willen we met u onze vreugde delen, door middel van de eerste resultaten van de lipotomie en ook onze nieuwsgierigheid op het gebied van de gezondheid.
Uw Newsletter verschijnt bij elk seizoen: u hebt het winternummer ontvangen, hier ligt het lentenummer voor u.
Uw reacties en commentaren zijn steeds welkom aangezien deze newsletter aan uw gewijd is.

Veel leesgenot !

Het European Clinics team
www.europeanclinics.com

 

Tuberculose, een nieuwe Europese kwaal

De komst van de tien nieuwe lidstaten in de Europese Unie op 1 mei zou onze laboratoria voor farmaceutisch onderzoek uit hun slaperigheid kunnen rukken aangezien tuberculose geen uitheemse pathologie meer zal zijn maar een nieuwe Europese kwaal.

Om een invasie van tuberculosepatiënten te vermijden voor die 1ste mei, hebben de moderne Baltische staten gekozen gespecialiseerde medische teams naar het Oosten te sturen en er het probleem ter plekke door een weldoordachte coöperatie te behandelen.
Zij worden zoals wij steeds meer geconfronteerd zijn met een nog belangrijker aantal (kandidaat vluchtelingen en zwartwerkers uit de ex-sovjet landen) met Koch Multi S en Multi R bacillen.

Aan de vooravond van de geboorte van het Europa met vijfentwintig vormen de politieke asielaanvragers en de clandestiene arbeiders (prostituees en anderen) afkomstig uit het Oosten en de massa daklozen en zwervers die de regio's van Afrika en Azië vluchten, waar tuberculose een dagelijkse ziekte is, de helft van de behandelde gevallen binnen de EEG. Maandenlange verzorging in isolement zijn nodig om besmettingen te voorkomen.

Bron: De huisarts 21.04.04.

Dieet: Ook voor mannen

De mannen willen zich ontdoen van hun overtollige kilootjes. Hun uitzicht staat op het spel, maar ook hun gezondheid.

Voor de leeftijd van 30 jaar is één man op zes te dik. En tussen 30 en 40 jaar raakt dit overgewicht een man op drie. Hun levenswijze staat in vraag. Men komt uit het studentenstatuut voor een eerder sedentair werk, men trouwt en geniet van lekker klaargemaakte familiale schoteltjes, neemt deel aan zakenlunchen, het uitgangsleven neemt een andere wending, er wordt hoe langer hoe minder aan sport gedaan en men verdikt. Niet alleen zijn uitzicht krijgt een deuk, maar ook de gezondheid staat op het spel.


Het buikje en andere zwembandjes

Bij de man zal het buikvet de eerste overtollige kilo's concentreren. Maar deze plaats brengt een insulineweerstand met zich mee en dus automatisch een verhoogd risico voor bloeddrukproblemen, diabetes en hartvaatziekten. Maar wees gerust heren, u verbrandt uiteraard meer energie dan de vrouwen waardoor de kleinste inspanning al resultaten oplevert.
Er valt eveneens op te merken dat het gewichtsverlies altijd gemakkelijker is na een vermindering van de vetophopingen (lipotomie of liposculptuur).

Algemeen zijn er twee dieettypes mogelijk om een slank silhouet terug te vinden: het sneldieet (en niet expres dieet) en het topvorm dieet. Na medisch advies, duurt het eerste dieet één tot twee maanden) terwijl het andere op het eerste kan volgen en zich langer in de tijd spreiden. Zo past dit dieet bij hen die gewicht wensen te verliezen zonder de plezierige kanten van het leven te verzaken.